iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Stav k 19. 1. 2019 15:05:29

Nalezeno 20 záznamů.Poslední změna: 18.1.2019 17:56:34

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Vodovod - oznámení o zveřejnění dokumentů (nemá) Oznámení Vodovod -svazek obcí 30.11.2017   30.11.2017 dokument PDF (175 kB)
Oznámení o zveřejnění dokumentů (nemá) Oznámení obecní úřad 7.12.2017   7.12.2017 dokument PDF (575 kB)
Schválený střednědobý výhled obce na rok 2019 - 2021 (nemá) Rozp. a hosp. obce obecní úřad 2.1.2018   2.1.2018 dokument PDF (0,8 MB)
Obec Němčičky - VPS č. DOT 1/2018 na poskytnutí dotace z rozpočtu obce FK Pojihlavan Kupařovice z. s. (nemá) Veřejnoprávní smlouvy obecní úřad 5.9.2018 6.9.2023 5.9.2018 dokument PDF (1,8 MB)
VPS - o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Němčičky Jezdecká stáj Němčičky s.r.o. (nemá) Veřejnoprávní smlouvy obecní úřad 6.9.2018 7.9.2023 6.9.2018 dokument PDF (1,8 MB)
MRI - Oznámení o vyvěšení ZÚ Mikroregionu Ivančicko za rok 2017 (nemá) Oznámení Mikroregion Ivančick 12.7.2018 30.6.2019 12.7.2018 dokument PDF (593 kB)
Pronájem KD Němčičky (nemá) Oznámení obecní úřad 12.9.2018   12.9.2018 dokument PDF (335 kB)
SPÚ - nabídka pozemků k propachtování SPU 445989/2018/123/ Oznámení SPÚ 3.10.2018 5.2.2019 3.10.2018 obrázek JPG (1,5 MB)
Výzva a oznámení o záměru převzetí do majetku obce Němčičky drobné sakrální stavby (nemá) Záměr obce - majetek obecní úřad 5.10.2018 6.4.2019 5.10.2018 dokument PDF (0,8 MB)
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Němčičky za rok 2018 S - JMK 95252/2018 O Rozp. a hosp. obce obecní úřad 5.10.2018   5.10.2018 dokument PDF (1,2 MB)
Cena vodného a stočného pro rok 2019 (nemá) Oznámení Vodovod -svazek obcí 7.12.2018 31.12.2019 7.12.2018 dokument PDF (94 kB)
Schválený rozpočet obce na rok 2019 (nemá) Rozp. a hosp. obce obecní úřad 2.1.2019 31.12.2019 2.1.2019 dokument PDF (586 kB)
Schválený rozpočet MŠ Němčičky na rok 2019 (nemá) Rozp. a hosp. obce obecní úřad 3.1.2019 31.12.2019 3.1.2019 dokument PDF (396 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Němčičky 2020-2022 (nemá) Rozp. a hosp. obce obecní úřad 3.1.2019 31.12.2019 3.1.2019 dokument PDF (312 kB)
Mikroreg. Ivančicko - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019 (nemá) Oznámení Mikroregion Ivančick 10.1.2019 31.12.2019 10.1.2019 dokument PDF (658 kB)
Mikroregion Ivančicko - Rozpočtové opatření č.11-2018 (nemá) Oznámení Mikroregion Ivančick 16.1.2019 31.1.2019 16.1.2019 dokument PDF (535 kB)
KÚ JMK - zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10-2016 - 12.-2018 S-JMK 2875/2019 Veřejná vyhláška Krajský úřad JMK 17.1.2019 20.2.2019 17.1.2019 dokument PDF (442 kB)
Rozpočtové opatření č. 7/2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce obecní úřad 18.1.2019   18.1.2019 dokument PDF (658 kB)
Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (nemá) Oznámení obecní úřad 14.5.2018   14.5.2018 2 dokumenty
UZSVM - seznam nedostatečně urřitě zapsaných osob v KN UZSVM/B/43540/2018-H Oznámení UZSVM 10.9.2018 31.12.2023 10.9.2018 2 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.