iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

ÚZSVM - zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Značka: UZSVM/B/37972/2019-H Zveřejněno od: 3.9.2019 13:27:55 Zveřejnit do: 31.12.2023 Typ: Oznámení Původce: UZSVM Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – UZSVM

Vyvěšeno od: 3.9.2019
Vyvěšeno do: 31.12.2023

Úřední deska – Obec

Vyvěšeno od: 3.9.2019
Má být vyvěšeno do: 31.12.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 3.9.2019 13:27:55
Do: 31.12.2023

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.